Fakta om prosessen med refinansiering

Å refinansiere gjeld er en løsning mange husholdninger benytter seg av hvert år. En vanlig årsak er behovet for å kvitte seg med dyr forbruksgjeld, som ofte stammer fra bruken av kredittkort og forbrukslån.

Prosessen innebærer at du sletter gammel gjeld med mål om kutte renteutgiftene. Her har vi satt opp en kort liste ment for å hjelpe deg som vurderer å søke om refinansiering.

Ta grep før det er for sent

Å refinansiere gjeld blir langt vanskeligere dersom du allerede har fått en betalingsanmerkning knyttet til personnummeret ditt. I et slik tilfelle vil den eneste løsningen være å refinansiere ved hjelp av boliglånet, noe Capital Solution kan hjelpe deg med.

Ved tvangsinndriving av gjeld vil det legges til betydelige ekstrakostnader. Det inkluderer blant annet et gebyr til rettslig behandling, namsmann og inkassosalær. I tillegg kan kreditor legge til forsinkelsesrente på kravet, som for øyeblikket ligger på 8,75%.

Husk forholdet mellom renter og nedbetalingstid

Gitt at du har mottatt et tilbud om lavere effektiv rente på det nye lånet, vil det kun lønne seg å refinansiere hvis du betaler ned gjelden i samme hastighet. Forutsetningen er at det nye lånets gebyrer ikke spiser opp besparelsen i form av ekstragebyrer.

Nedbetalingstiden er viktig på grunn av forholdet mellom låneavdrag og rentesats på lånets terminbeløp (det du betaler hver måned).

De som sitter med kostbar gjeld vil se at en stor andel av terminbeløpet går til å dekke bankens renter, fremfor en reduksjon av selve lånet. Fordelen med refinansiering blir derfor at andelen forskyves slik at selve avdraget på lånet øker, samtidig som renteandelen faller.

Besparelsen minker dersom du velger å utvide nedbetalingstiden. For at du skal ha høyest mulig besparelse er det viktig at du fortsetter å betale ned lånet like raskt som tidligere, med samme terminbeløp. Mye av grunnen til å ønske refinansiering kan derimot også stamme fra at man ønsker en bedre likviditet på slutten av hver måned- altså at du sitter igjen med mer når alt av faste kostnader er betalt. Hvis det er ønsket vil det å forlenge nedbetalingstiden være gunstig. På den måten kan du opparbeide deg en buffer som kan bidra dersom uforutsette kostnader dukker opp. Da vil man kanskje klare å unngå og igjen havne i en kinkig situasjon der regninger hoper seg opp.

Skattefradrag når du refinansierer

Du har rett til å fradragsføre renter og øvrige kostnader på refinansieringen, inkludert etableringsgebyret. For mer informasjon besøk refinansiere.net.

Bankene har plikt om å innrapportere gjeldsrenter til Skatteetaten mot slutten av inntektsåret der tallet dukker opp i post 3.3.1 i skattemeldingen din. Sørg for å sjekke at øvrige refinansieringsgebyrer er inkludert i posteringen.