Budsjettering for alle!

For de fleste familier kan det å sette opp et månedlig budsjett være gunstig. Budsjett vil gi deg bedre oversikt og kontroll over familieøkonomien og ved å budsjettere kan du finne ut hvilke utgifter som kan minskes, samt finne rom for sparing. Et budsjett er en liste over forventede inntekter og utgifter du har hver måned. Med andre ord, ved å ha et budsjett vet du nøyaktig hvordan pengene dine er brukt.

  1. Inntekter og utgifter - Husk at alle inntekter og utgifter skal være med i budsjettet. Faste inntekter, faste kostnader og variable kostnader.

  2. Faste kostnader - Faste kostnader er i utgangspunktet kostnader som dukker opp til samme tid og har samme sum hver måned. Dette er for eksempel husleie, gjeld, strøm etc. Ved å budsjettere inn mat og andre fritidsaktiviteter som faste kostnader vil man også kunne spare inn på disse områdene samt ha bedre oversikt over hvor mye som går ut hver måned på disse postene. Selv om dette kan variere vil jo dette likevel være nødvendigheter som må regnes som en kostnad som ikke forsvinner.

  3. Buffer - Budsjetter inn en sum som settes av slik at du har en buffer dersom uforutsette kostnader skulle forekomme.

  4. Sparing - De fleste har muligheter til å spare litt hver måned. Alle monner drar, så hvis man kun har økonomi til å sette av rundt 200,- kr. pr. mnd. så er dette bedre enn ingenting!

  5. Budsjettmal eller pen og papir - Du kan enten finne en budsjettmal på nettet eller så er det mulig å føre budsjettet på papir. Dersom du fører det inn på papir bør det derimot legges i en mappe, evt føres inn i en bok. På den måten har du oversikt over alle de forskjellige månedene og kan finne ut om kostnader har økt eller minsket.

 

  • Et siste tips: dersom du lurer litt på hvordan du skal starte og har lite oversikt over hva de forskjellige postene koster deg hver måned- sjekk “Min økonomi” i nettbanken.

 

Ved å opprette et budsjett viser det banken og andre potensielle långivere at du har oversikt og kontroll over egen økonomi. Dette vil være en fordel dersom du for eksempel ønsker å kjøpe bolig.

 

Hvis budsjettering virker vanskelig og ikke gjennomførbart, ta gjerne kontakt med oss så kan vi hjelpe deg!

Ole Straume Andersen

Webpage King